Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

 • Nico Helling, voorzitter en veilingmeester
 • Hans Kraan, secretaris
 • Coen van Straalen, penningmeester
 • Bas Kee, ledenadministratie en clubblad
 • Roland de Vries, rondzendleider en bibliothecaris
 • Nel Zwitserlood, publiciteit en organisatie verzamelaarsmarkt
 • De bankrekeningen van de vereniging zijn:

  • Voor betalingen van het rondzendverkeer:  NL75 RABO 0156 0370 76 t.n.v. Verzamelaarsvereniging de Ronde Venen
  • Voor alle overige betalingen: NL51 RABO 0154 9349 09 t.n.v. Verzamelaarsvereniging de Ronde Venen

  Het bestuur vergadert 4x per jaar.

  Het bestuur schrijft in maart de algemene vergadering uit. De agenda vindt u in het clubblad en op de website. Daar vindt u ook een verwijzing naar de beschikbaarheid van kopieën van de te behandelen stukken.

  Zonodig kan het bestuur ook bijzondere ledenvergaderingen uitschrijven, die ook in het clubblad worden gepubliceerd.

  Laatste wijziging: 27.04.2015

Comments are closed.