Vereniging

De verenigingen “Munt en Post” en “I.V. Philatelica afdeling De Ronde Venen” zijn op 18 oktober 1994 samen opgegaan in de nieuwe Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen.

Verzamelaars hebben zich hierin verenigd om hun hobby nog beter te kunnen beoefenen. De leden verzamelen allerhande platte, verzamelwaardige objecten. Dat kunnen postzegels zijn, munten, telefoonkaarten, bidprentjes, bierviltjes, winkelwagenmuntjes, sigarenbandjes, suikerzakjes, penningen, markerclips, enz., enz.

De vereniging biedt de verzamelaars middelen om hun verzameling uit te kunnen breiden. Om aan nieuwe en aanvullende objecten te komen zijn er veilingen en stuiverboeken tijdens de clubbijeenkomsten en rondzendingen voor lekker snuffelen thuis. Tijdens de clubbijeenkomsten en de verzamelaarsmarkten kunt u objecten met anderen ruilen en zijn clubhandelaren aanwezig voor aanvullingen op uw verzameling, de nieuwste uitgiften en allerlei hulpmiddelen zoals albums, catalogi, aanvullingsbladen, pincetten, loepjes, munthouders, enz., enz. Tijdens de verzamelaarsmarkten is er een prikbord met te koop en gevraagd materiaal.

Maar het blijft niet bij het uitbreiden van de verzameling. De vereniging vindt ook de kennis over de verzameling belangrijk. Op de clubbijeenkomsten worden dan ook lezingen gehouden en er is een cursus over het aanleggen van een verzameling. Daarnaast heeft de vereniging een eigen bibliotheek en kunt u gegevens uitwisselen met andere clubleden. Ook via het clubblad wordt kennis doorgegeven. Voor de postzegelverzamelaars is via de vereniging een abonnement op het maandblad Filatelie een optie.

Wilt u doubletten en ander overtollig materiaal kwijt? Via de veilingen, de stuiverboeken, de rondzendingen en het prikbord kunt u materiaal van de hand doen.

Niet onbelangrijk is te weten, dat de vereniging een nalatenschapscommissie heeft, die nabestaanden kan adviseren over een nagelaten verzameling.

Alles nog even op een rijtje. De vereniging biedt haar leden:

Laatste wijziging: 13.01.2011