Privacy/AVG

Vanaf 25-5-2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens.

Vastleggen van persoonsgegevens
Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk van de vereniging. Dat betekent dat wij van ieder lid hebben vastgelegd: naam, adres, woonplaats en zo mogelijk e-mailadres.
Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de activiteiten van de vereniging.

Privacyrechten
Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. Indien een lid op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dat is het handig om dat te doen via het e-mailadres secretaris@verzamelaarsrondevenen.nl

Mijdrecht, 24 mei 2018