Rondzending

Bij de rondzending verwisselen objecten van eigenaar. Het verkopende lid (inzender) plakt objecten in een boekje. Boekjes circuleren onder kopende leden (deelnemers), die thuis de objecten kunnen bekijken. Transacties worden afgehandeld via de vereniging (hoofd rondzendverkeer).

De objecten zijn in hoofdzaak postzegels. Maar als een van de weinige verenigingen in Nederland is er ook een rondzending van munten. Ook andere platte, verzamelwaardige materialen komen in aanmerking.

De inzender koopt bij de clubhandelaar of bij het hoofd rondzendverkeer een rondzendboekje, waarin de te verkopen objecten worden bevestigd. Bij elk object staat het catalogusnummer en de prijs.
Volle boekjes worden ingeleverd bij het hoofd rondzendverkeer, die een aantal boekjes in een rondzenddoos doet. Bij de doos wordt een lijst gevoegd, waarop de nummers van de boekjes staan en de volgorde, waarin de doos naar de deelnemers gaat.
Als de doos is uitgecirculeerd, dan gaan de boekjes weer retour aan de inzender en wordt het verkochte met de inzender afgerekend. Op het totaal te verrekenen bedrag houdt de vereniging 10% in ter dekking van de onkosten.

Verenigingsleden worden deelnemer aan het rondzendverkeer door zich aan te melden bij het hoofd rondzendverkeer. Tegen een eenmalige betaling van € 2.50 krijgt de deelnemer een uniek stempel.
Deelnemers ontvangen regelmatig een rondzenddoos met rondzendboekjes. De doos moet na drie dagen weer naar de volgende deelnemer op de bijbehorende lijst.
Deelnemers kunnen objecten uit de boekjes kopen. Na uitname wordt in het lege vakje een afdruk van het deelnemersstempel geplaatst. Op de bijbehorende lijst wordt per boekje het uitgenomen bedrag vermeld. Het totaal wordt overgemaakt op de girorekening van het hoofd rondzendverkeer.

Meer informatie over het rondzendverkeer, aankoop van nieuwe rondzendboekjes à 25 eurocent en aan- en afmelding van deelnemers bij het hoofd rondzendverkeer, Wim van Wijk, tel. 06-578 022 54.

Betalingen voor het rondzendverkeer: NL51 RABO 0154 9349 09 t.n.v. Verzamelaarsvereniging de Ronde Venen

Zie ook het Reglement Rondzendverkeer.

Laatste wijziging: 10-3-2022