Veiling

Bij de veiling verwisselen objecten van eigenaar. Het verkopende lid (verkoper) maakt een kavel van een object. Kavels worden op de veiling te koop aangeboden door de vereniging (veilingmeester). Het hoogst biedende lid (koper) wordt na betaling eigenaar van de kavel. Transacties worden afgehandeld via de vereniging (veilingadministrateur).

De objecten zijn in hoofdzaak postzegels. Maar als een van de weinige verenigingen in Nederland is er ook een veiling van munten. Jaarlijks worden op de grote voorjaarsveiling tijdens de bijeenkomst in april ook andere platte, verzamelwaardige materialen ter veiling aangeboden. 

De verkoper krijgt van de veilingmeester gratis kavelomslagen en een kavellijst. De te verkopen objecten worden in de kavelomslag bevestigd. De zo gemaakte kavels worden daarna op de kavellijst vermeld met het catalogusnummer, de status van het object en de inzetprijs. De kavels worden met de kavellijst ingeleverd bij de veilingmeester, die de kavels op een veilinglijst plaatst. De veilinglijst wordt gepubliceerd in het clubblad en op de verenigingswebsite.

Enige tijd na afloop van de veiling gaan onverkochte kavels weer retour naar de inzender en wordt het verkochte met de inzender afgerekend. Op het totaal te verrekenen bedrag houdt de vereniging 5% in ter dekking van de onkosten. 

Om mee te kunnen doen aan de veiling is een biednummer nodig, dat aan de verenigingstafel verkrijgbaar is.

Alle kavels kunnen voorafgaand aan de veiling worden bekeken.

Vóór aanvang van de veiling maakt de veilingmeester eventuele wijzigingen in de kavellijst bekend en geeft aan in welke volgorde de kavels zullen worden geveild.

Een kavel wordt in veiling gebracht tegen de inzetprijs en daarna bij opbod verkocht. Door het biednummer omhoog te houden wordt op de betreffende kavel geboden. Bij meerdere biedingen wordt de prijs verhoogd volgens het volgende biedschema:

  • tot € 1.00: met 5 eurocent
  • van € 1 tot € 2: met 10 eurocent
  • van € 2 tot € 5: met 20 eurocent
  • van € 5 tot € 10: met 50 eurocent
  • van €10 tot € 25: met 100 eurocent
  • boven € 25: met 200 eurocent

Schriftelijk bieden kan ook. U dient het ingevulde biedformulier voor de eerste van de maand voorafgaand aan de veiling bij de veilingmeester te hebben ingeleverd.

De kavel wordt toegeslagen aan de hoogste bieder. Na afloop van de veiling rekenen de hoogste bieders hun kavels af. Het totaalbedrag wordt daarbij door de vereniging met 5% verhoogd ter dekking van de onkosten.

Eventuele reclames worden door de veilingmeester alleen in behandeling genomen als de koper de veilingzaal nog niet heeft verlaten. 

Voor de veilinglijst van de eerstvolgende veiling zie onder veilinglijst en klik daar op ‘munten’ of ‘postzegels’. 

Meer informatie over de veiling bij de veilingmeester Nico Helling, tel. 0297-264060. 

Zie ook het Reglement Veilingen.

Laatste wijziging: 15.09.2015