Nalatenschapscommissie

Erfgenamen van overleden leden van de vereniging kunnen een beroep doen op de nalatenschapscommissie. De commissie geeft de erfgenamen advies over de verkoop van de verzameling en/of een waardebepaling.

De nabestaandencommissie bestaat uit 3 leden van de vereniging. Elk jaar treedt een van de leden bij toerbeurt af en wordt door de Algemene Vergadering van de vereniging herbenoemd of vervangen door een nieuw lid.
De nalatenschapscommissie kan zich laten bijstaan door expertise van andere leden van de vereniging.

Voor een beroep op de nabestaandencommissie nemen de erfgenamen contact op met de secretaris van de vereniging, Hans Kraan, tel. 0297-241242. Tenminste een lid van de nalatenschapscommissie zal dan de verzameling bekijken. Indien gewenst en zo mogelijk zal hij een waardebepaling geven en/of een advies geven over de verkoop van (een deel van) de verzameling.

De nadruk van het werk van de nalatenschapscommissie ligt op het geven van een zo objectief mogelijk advies en waardebepaling. Het verplicht de erfgenamen tot niets. De vereniging koopt ook geen verzamelingen op.
Indien gewenst kunnen de erfgenamen gebruik maken van de verkoopkanalen van de vereniging, zoals de veiling, het rondzendverkeer, de verzamelaarsmarkt en de stuiverboeken.

Zie ook Reglement Nalatenschapscommissie.

Bij de secretaris zijn voor leden van de vereiging speciale kaarten verkrijgbaar, waarop aangegeven kan worden, wat te doen met de verzameling in geval van overlijden. Deze kaarten kunnen dan bij de verzameling worden gevoegd.

Laatste wijziging: 08.11.2010