Word lid

Het lidmaatschap van de Verzamelaarsvereniging kost € 15.00 per jaar.

U kunt dan deelnemen aan de bijeenkomsten met de verenigingsveilingen, de verzamelaarsmarkten, de rondzendingen (u betaalt dan wel eenmalig € 2.50 voor het rondzendstempel) en de verzamelaarscursus. U kunt objecten lenen uit de bibliotheek en u krijgt het maandelijkse clubblad.

U kunt het lidmaatschap combineren met een abonnement op het filatelistische blad Filatelie, dat maandelijks verschijnt. De contributie bedraagt dan 15,00 + 22,50 = 37,50 euro. U bent dan ook lid van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, waardoor u gebruik mag maken van de bondsbibliotheek, mag deelnemen aan tentoonstellingen en de bondspas met veel voordelen mag gebruiken.

Aanmelding van het lidmaatschap wordt gedaan met het aanvraagformulier. Klik hier om het formulier te downloaden en uit te printen.
Na invulling kunt u het op de clubavond bij een van de bestuursleden inleveren. Voor een verzendadres belt u met de secretaris, Hans Kraan, tel. 0297-241242.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de secretaris (secretaris@verzamelaarsrondevenen.nl of zie het clubblad voor zijn adres) en wel vóór 1 november.

Hetzelfde geldt voor veranderingen in het wel of niet bijbetalen voor het maandblad Filatelie.

Laatste wijziging: 15.09.2015