Word lid

Het lidmaatschap van de Verzamelaarsvereniging kost € 20.00 per jaar met toezending van het clubblad per e-mail. Een papieren versie kost € 5 meer, dus dan is de
contributie € 25.

U kunt dan deelnemen aan de bijeenkomsten met de verenigingsveilingen, de verzamelaarsmarkten, de rondzendingen (u betaalt dan wel eenmalig € 2.50 voor het rondzendstempel) en de verzamelaarscursus. U kunt objecten lenen uit de bibliotheek en u krijgt het maandelijkse clubblad.

U kunt het lidmaatschap combineren met een abonnement op het filatelistische blad Filatelie, dat maandelijks verschijnt. De contributie bedraagt dan € 39,50, resp. € 44.50 . U bent dan ook lid van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, waardoor u gebruik mag maken van de bondsbibliotheek en mag deelnemen aan tentoonstellingen.

Aanmelding van het lidmaatschap wordt gedaan met onderstaand aanvraagformulier.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de secretaris (secretaris@verzamelaarsrondevenen.nl of zie het clubblad voor zijn adres) en wel vóór 1 november.

Hetzelfde geldt voor veranderingen in het wel of niet bijbetalen voor het maandblad Filatelie.

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier lidmaatschap Verzamelaarsvereniging Ronde Venen

Laatste wijziging: 18.12.2022