Verzamelaarscursus

Kennis over de verzameling staat hoog in het vaandel van de Verzamelaarsvereniging. Er wordt dan ook geprobeerd om die kennis bij de leden uitgebreid te krijgen. Daartoe houdt de vereniging lezingen tijdens de bijeenkomsten, heeft ze een eigen bibliotheek en een clubblad met veel informatie, kan het lidmaatschap worden uitgebreid met een abonnement op het maandblad “Filatelie” en leveren de contacten met andere leden van de vereniging de nodige informatie op.

Daarnaast organiseert de vereniging een verzamelaarscursus. In de cursus krijgt u een aantal handvatten voor het opzetten van uw verzameling. In de loop van de cursus krijgt u daarnaast ook veel informatie over het verzamelen en over te verzamelen objecten.

Kenmerk is het flexibele karakter van de cursus. De cursus wordt gehouden aan de hand van een leidraad, maar er is veel ruimte voor allerlei zijwegen. De cursusgroep bepaalt dan ook zelf de duur van de cursus en de frequentie van de bijeenkomsten. De cursus wordt afwisselend bij een van de groepsleden thuis gehouden.

De cursus is gratis voor leden van de vereniging. Voorwaarde voor deelname is dat de resultaten regelmatig tijdens clubbijeenkomsten worden getoond.

De cursus is mede gebaseerd op het reglement voor de eenkadertentoonstelling. Tijdens de cursus kan de groep dan ook besluiten om aan een tentoonstelling mee te doen.

10% van de leden heeft inmiddels de cursus gevolgd. Een bewijs dat de cursus in een behoefte voorziet.

In het seizoen 2010-2011 worden weer nieuwe cursussen gegeven: een voor beginners en een voor gevorderden.

Voor meer informatie en aanmelding voor de verzamelaarscursus kunt u terecht bij de secretaris, Hans Kraan, tel 0297-241242.

In oktober 2011 hebben drie leden deelgenomen aan de Limphilex met een eenkader-tentoonstelling. Met het bemoedigend commentaar van de jury zal gewerkt worden aan een volgende deelname.

Laatste wijziging: 10.12.2011