Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Nico Helling, voorzitter en veilingmeester
  • Hans Kraan, secretaris
  • Coen van Straalen, penningmeester
  • Bas Kee, ledenadministratie en clubblad
  • Roland de Vries, rondzendleider en bibliothecaris
  • Nel Zwitserlood, publiciteit en organisatie verzamelaarsmarkt</li

De bankrekening van de vereniging is:

  • NL51 RABO 0154 9349 09  t.n.v. Verzamelaarsvereniging de Ronde Venen

Het bestuur vergadert 4x per jaar.

Het bestuur schrijft in maart de algemene vergadering uit. De agenda vindt u in het clubblad en op de website. Daar vindt u ook een verwijzing naar de beschikbaarheid van kopieën van de te behandelen stukken.

Zonodig kan het bestuur ook bijzondere ledenvergaderingen uitschrijven, die ook in het clubblad worden gepubliceerd.

Laatste wijziging: 04.10.2021