Stuiverboeken

Bij stuiverboeken verwisselen objecten van eigenaar. Verkopende leden (inzenders) vullen stockboeken met objecten, waarvan de verkoopprijs per object 5 eurocent bedraagt. Kopende leden (kopers) bekijken deze stockboeken tijdens de bijeenkomsten en verzamelaarsmarkten. Transacties worden afgehandeld via de vereniging.

De objecten zijn in hoofdzaak postzegels. Maar ook andere platte verzamelwaardige objecten komen in aanmerking.

De inzender vult een stockboek met objecten, die een verkoopprijs hebben van 5 eurocent per stuk. Om telling te vergemakkelijken mogen objecten niet over elkaar heen worden geplaatst. Aan de zo ontstane stuiverboeken wordt een verzamelstaat van de aantallen items per stuiverboek toegevoegd. Het geheel wordt ingeleverd bij de organisatie van de stuiverboeken zo mogelijk aan het begin van het nieuwe seizoen. Een seizoen loopt van september tot en met augustus. Stuiverboeken draaien een seizoen mee. Tot en met december in onze eigen club, na december bij een van onze twee zusterclubs. De stuiverboeken van de zusterclubs draaien dan vanaf januari in onze club mee.

Aan het eind van het seizoen wordt de inhoud van de stuiverboeken geteld door de organisatie van de stuiverboeken. Daarna gaan ze weer terug naar de verkoper en volgt afrekening van de uitgenomen objecten. Van de uitname wordt 5% in rekening gebracht voor de club.

De stockboeken zijn aanwezig tijdens de bijeenkomsten en de verzamelaarsmarkten. Aanwezigen kunnen dan objecten uit de stockboeken nemen. Zij noteren zelf het aantal uitnames à 5 eurocent per stuk en rekenen het totaalbedrag af aan het bijbehorende gelddoosje. 

Voor meer informatie over en het inleveren van stuiverboeken neemt u contact op met de organisatoren van de stuiverboeken, Gerard en Ans Dalenoord, tel. 0297-564329.

Laatste wijziging: 15.09.2015